TOKAT ATIK SU ARITMA ÇAMURU GERİ KAZANIM TESİSİ TASARIMI PROJESİ KABUL EDİLDİ

    Tokat Atık Su Arıtma Çamuru Geri Kazanım Tesisi Tasarımı isimli projemiz teknik ve mali değerlendirilmeye alınmış, 70.500,00 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

    TOKAT ATIK SU ARITMA ÇAMURU GERİ KAZANIM TESİSİ TASARIMI PROJESİ KABUL EDİLDİ

    Tokat Belediyesi, Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına sunmuş oldukları TR83/2010/DFD/30 referans numaralı “Tokat Atık su Arıtma Çamuru Geri Kazanım Tesisi Tasarımı” isimli projemiz teknik ve mali değerlendirilmeye alınmış, 70.500,00 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Proje İştirakçileri; Tokat Belediyesi, Tokat Turhal Zile Pazar Katı Atık Yönetim Birliği, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Tokat Çevre ve Kültür Derneği, Tema, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfıdır.
    Projede Tokat Ölçeğinde Çevrenin Korunması ve mekânsal altyapının güçlendirilmesi ve Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Projenin amacı ise Arıtma çamurunun bertarafı için tasarlanacak olan geri kazanım esaslı çevre dostu bertaraf yöntemi ile, daha az çevresel enerji (emisyon, akaryakıt vb.) kullanımı ile, atık depolama sorunlarının giderilmesi, doğrudan ekolojik denge ve çevrenin korunması ile ekonomik kazanç elde etmek için bilimsel ve teknolojik çözümün getirilmesi amaçlanmıştır. Projenin bütçesi 70.500,00 TL dir. Projenin faaliyetleri ise; Arıtma çamuru dönemsel analizleri yapılacak, Arıtma çamuru analiz sonuçları değerlendirilecek, Arıtma çamuru analiz sonuçlarına göre tarımsal amaçlı organik gübre üretim yöntemi ve standardizasyonu geliştirilecek ve belirlenecek en uygun yönteme göre mevcut arıtma tesisine entegre ünite ve gerekli ekipman tasarımı yapılacak, Nihai fizibilite raporu hazırlanacaktır.
    Projeden beklenen sonuç; Arıtma çamuru analiz sonuçları ve ön bilimsel çalışma sonuçlarına göre Tokat Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde kurulacak olan örnek bir geri kazanım (organik gübre) esaslı entegre arıtma çamuru bertaraf tesisi tasarlanması, Entegre bertaraf tesisinin yapılabilmesi için Çevre Bakanlığı’nın ilgili proje destek birimine başvurmada gerekli ön çalışma ve detaylı fizibilite raporu ortaya çıkarılması, Bilimsel bulgular ışığında geliştirilecek olan geri kazanım esaslı bertaraf yöntemi tasarımı, Yeşilırmak-Kelkit Havzası ve hatta diğer benzer bölgelerde yer alan yerleşim alanları için de örnek oluşturmasıdır. Projenin Uygulama süreci üç aydır.