← Önceki
Kayıt Tarihi: 08.12.2012  | Okunma Sayısı: 7635

Bunları biliyor musunuz?

    ATIK SU ARITMA BEDELİ NEDİR?

    27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' kapsamında; a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, b) Atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına, c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına, ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslar yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin; Atıksu hizmetleri için ücretlenmdirme başlığı altında bulunan 17. maddenin 4. fıkrasında 'Atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için asgari atıksu ücreti 0,30 TL’dir. Belirlenen miktarın bu asgari ücretten daha düşük olması durumunda Bakanlığın uygun görüşü alınır. Mevzuattaki yükümlülüklere uygun şekilde atıksu hizmetlerinin verilebilmesi için asgari atıksu ücretinin yeterli olmaması durumunda tam maliyet esaslı tarifeye göre atıksu ücreti belirlenir' ifadesi yer almaktadır.


                 

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği vatandaşlarımızdan %19 dolayında atık su parası tahsil edilmektedir.